ασύμμετρη απειλή

 

ασσύμετρη απειλή #12(?) Απρίλιος 2013

1 euro

 

 


ασύμμετρη απειλή #11 (Οκτώβρης 2012)

1 euro

 

 


ασύμμετρη απειλή #10 (Νοέμβρης 2011)

μια ματιά στις προλεταριακές ανταρσίες του παρελθόντος και του παρόντος, από το λουδίτικο κίνημα μέχρι τις σύγχρονες εξεγέρσεις στην καπιταλιστική περιφέρεια, και σκέψεις για τις προοπτικές που η σημερινή συστημική κρίση ανοίγει για το ταξικό ανταγωνιστικό κίνημα

2 euro