Καραμπογιάς

άτακτη έκδοση της κατάληψης Rosa Nera (Χανιά Κρήτης)

τίτλος #αριθμός τεύχους (ημερομηνία έκδοσης)
περιγραφή περιεχομένων [αριθμός σελίδων Α4]


karabogias1Καραμπογιάς #1 (2005?)

κείμενα για το δικαίωμα στη στέγαση, καταστροφή του περιβάλλοντος, μεταλλαγμένα, αύξηση καταστολής… [8]

 


karabogias2Καραμπογιάς #2 (2006)

κείμενα για εκδηλώσεις βιοκαλλιεργητών ενάντια στα μεταλλαγμένα, συναισθηματισμός ως μέσο εξουσιασμού, δράση δημοτόμπατσων, περιθωριοποίηση «ψυχικά ασθενών» [8]