Το Τραίνο

τίτλος #αριθμός τεύχους (ημερομηνία έκδοσης)
περιγραφή περιεχομένων [αριθμός σελίδων Α4]


traino13Το Τραίνο #13 (5/2001)

άρθρα για τους ατομικούς μικροαστισμούς που συσπειρώθηκαν μπροστά στην κοινή απειλή διάλυσης του ασφαλιστικού, την κρίση του πανεπιστημίου και το ρόλο των φοιτητών, ένας πολιτικός ορισμός της τρομοκρατίας, καιροί των σημείων [8]


traino22Το Τραίνο #22 (2/2004)

τελευταίο απολογιστικό τεύχος, όπου εξιστορούνται οι πολιτικές ανάγκες και το περιβάλλον που οδήγησαν στη δημιουργία του εντύπου, οι αλλαγές στο περιεχόμενο και οι αντιδράσεις από άλλα μέρη του “χώρου” [4]